Övervakning i brottsförebyggande syfte

Vikmanshyttans sportfiskeklubb har under de senaste åren sett en ökad frekvens av inbrott, skadegörelse och tjuvfiske vid klubbenssjöar. För att förbygga inbrott, skadegörelse och tjuvfiske har klubben beslutat att kameraövervaka stugan vid Stora Lövsjön samt hyrsjön Lilla Lövsjön. Kameraövervakning sker både under sommar och vintertid.

Sportfiskeklubbens styrelse åberopar intresseavvägning som rättslig grund för att kameraövervaka stuga och hyrsjö, då vi anser att behovet av att förbygga inbrott, skadegörelse och tjuvfiske väger tyngre än det integritetsintrång det medför. Skyltar som informerar om kameraövervakningen har satts upp i anslutning stugan och hyrsjö.

Lagring av bild och ljudmaterial görs lokalt av klubben enligt dessa riktlinjer:

  • Bild och ljudmaterial lagras i maximalt 4 månader.
  • Bild och ljudmaterial är endast tillgängligt för styrelsens utsedda representanter i klubben.
  • Materialet ska endast granskas av dessa representanter vid misstanke om brott och kunna lämnas vidare till polisen vid eventuell brottsutredning.
  • Bild och ljudmaterial ska inte användas i något annat syfte.

Har du frågor eller synpunkter kring fiskeklubbens kameraövervakning kan du kontakta klubben via mailadress adelfiske.lovsjon@vsfk.nu eller direkt till någon av de representanter som styrelsen utsett:

  • Torbjörn Holmlund 070-2891463 (Ordförande)

Anser du att Vikmanshyttans sportfiskeklubb med sin kameraövervakning bryter mot regler eller lagar kan du även vända dig till Datainspektionen med dina synpunkter:

Datainspektionen